На каква платформа да е уеб сайтът?

Мого важна стъпка от създаването на сайта е избора на платформа (CMS или Система за управление на съдържанието) на която да се изгради сайта. Най – общо казано, Системите за управление на съдържанието са два вида: с отворен код (open source)  и така наречениете „proprietary systems“ или системи, които са изградени за определени нужди. Немалко…